Καλλιόπη ​Καγκελάρη

Kalliopi​ Kagelari

Η Καλλιόπη είναι η Διευθύντρια Επικοινωνίας του Ινστιτούτου Ισονομία.

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1992.

Αποφοίτησε από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στην Βιοηθική στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, καθώς και στις Σπουδές Επιστήμης και Τεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Έχει εργαστεί στην Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και στο Κέντρο Έρευνας Ηθικής και Βιοηθικής του Πανεπιστημίου της Ουψάλας.

Εργάζεται ως ιδιωτική υπάλληλος.

LinkedInFacebookInstagram

​Kalliopi is the Communications Director of Isonomia Institute.

​She was born in Athens in 1992.

She graduated from the Department of Political Science and Public Administration, University of Athens.

She completed her postgraduate studies in Bioethics at University of Crete, as well as in Science and Technology Studies at University of Athens.

​She has worked at the Hellenic National Bioethics Commission and the Centre for Research Ethics and Bioethics, Uppsala University.

She is currently employed in private enterprise.

Η Καλλιόπη στο Ινστιτούτο Ισονομία | Kalliopi in Isonomia Institute

ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΑ

PROJECTS

ΕΡΕΥΝΑ

RESEARCH

ΑΠΟΨΕΙΣ

OPINION